מילון מונחים אופציות

אם החלטתם להיכנס לתחום הרווחי והמרתק של השקעה באופציות ואתם רוצים להצליח ולהרוויח, כדאי שתתחילו בלימוד כמה מושגי יסוד בסיסיים ומרכזיים. כמו בכל תחום, גם לתחום ההשקעה באופציות יש "שפה" משלו, שכל מי שרוצה להיות חלק מתחום זה חייב לדבר בה. אז הנה מילון מונחים קצר שיעשה לכם קצת סדר בעולם האופציות.

אופציה: המונח הבסיסי והראשוני בהבנת עולם האופציות הוא כמובן מושג האופציות עצמו. אופציה היא בעצם חוזה עתידי לקניה ומכירה של נכס מסוים, במועד מוגדר מראש ובמחיר מוגדר מראש. כותב האופציה מתחייב למכור לרוכש האופציה או לקנות ממנו (בהתאם לסוג האופציה) את הנכס המדובר במחיר שסוכם. בזמן מועד פקיעת האופציה, במידה והרוכש צדק - הוא עשוי לגרוף למעלה מ- 70% תשואה על השקעתו.

ישנם שני סוגים של אופציות:
אופציית Call : מקנה לרוכש האופציה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס במועד ובמחיר שנקבע .

אופציית Put : מקנה לרוכש האופציה את הזכות למכור את נכס הבסיס במועד ובמחיר שנקבע מראש.

נכס בסיס: נכס בסיס הוא הנכס אליו מתייחסת האופציה. ישנם סוגים רבים ושונים של נכסי בסיס. בין סוגי הנכסים הבולטים ישנם: סחורות (כמו זהב, מתכות יקרות אחרות, נפט וכדומה), מניות, מדדים (כגון מדד המעוף ואחרים), ומט"ח.

מועד פקיעת האופציה: מועד מימוש האופציה. מועד שנקבע מראש עם רכישת האופציה.

רוכש האופציה: המשקיע. המשקיע משלם כסף לכותב האופציה עבור הזכות לממש את האופציה בתנאים המוכתבים מראש.

כותב האופציה: מתחייב לקנות או למכור את נכס הבסיס מרוכש האופציה במחיר ובמועד שנקבע מראש.

פרמיה (מחיר האופציה): המחיר אותו משלם רוכש האופציה לכותב האופציה עבור הזכות לממש את האופציה במועד הפקיעה. במידה והמשקיע מרוויח, גובה הרווח נגזר באחוזים מול הפרמיה. הוא מקבל בחזרה את סכום השקעתו פלוס רווח אחוזי מסכום זה. במידה והמשקיע מחליט לא לממש את האופציה, הוא מאבד את סכום השקעתו (הפרמיה).

בתוך הכסף: מטרתו של כל רוכש אופציה היא כי האופציה תיסגר "בתוך הכסף" כלומר שבמועד פקיעת האופציה (הוא מועד המימוש) מחיר האופציה יהלום את השערתו הראשונית בעת רכישת האופציה.
אם המשקיע רכש אופציית call , הוא ירצה שמחירה במועד המימוש יהיה גבוה מהמחיר הנקוב באופציה.
אם המשקיע רכש אופציית Put , הוא ירצה שמחירה במועד המימוש יהיה נמוך מהמחיר הנקוב באופציה.

מחוץ לכסף: כאשר שער האופציה אינו הולם את התחזית של המשקיע בעת השקעתו.
אם המשקיע רכש אופציית Call ומחירה במועד המימוש יהיה נמוך מהמחיר הנקוב באופציה, אזי האופציה פקעה "מחוץ לכסף".
אם המשקיע רכש אופציית Put ומחירה במועד המימוש יהיה גבוה מהמחיר הנקוב באופציה, גם כאן, פקיעת האופציה היא "מחוץ לכסף".

אופציות בינאריות: אופציה שברכישתה גובה הרווח וההפסד של המשקיע מוסכמים מראש. גובה הרווח מוגדר מראש בסכום אחוזי מסכום ההשקעה, וגובה ההפסד הינו גובה הפרמיה. ברכישת אופציה בינארית על המשקיע לשער לגבי נכס מסוים (שהינו נכס הבסיס) האם עד למועד פקיעת האופציה ערכו של נכס בסיס זה יעלה או ירד. אם המשקיע צדק בהשערתו, הוא מרוויח. אם הוא טעה, הוא מפסיד את הסכום שהשקיע ברכישת האופציה.

אופציית נגיעה (one touch ): באופציה זו מוגדר שער יעד לנכס הבסיס. במידה ולאורך תקופת האופציה עד למועד הפקיעה, ערכו של נכס הבסיס נוגע ולו פעם אחת במחיר היעד או עובר אותו, המשקיע מרוויח. במידה והמחיר אינו נוגע במחיר היעד, המשקיע מפסיד.
עולם האופציות הוא תחום מרתק עם שפה משלו. חשוב ללמוד ולהבין את מושגי הבסיס לפני שנכנסים לתחום זה.