זמני פקיעה וחשיבותם במסחר באופציות

אופציה היא אפשרות לקיום עסקה עתידית בין כותב האופציה לרוכש האופציה, במחיר קבוע מראש ובמועד קבוע מראש. המועד הקבוע מראש נקרא מועד פקיעת האופציה. במועד פקיעת האופציה עשוי רוכש האופציה לגרוף רווח של למעלה מ- 70% תשואה.  
ישנם סוגים שונים של זמני פקיעה, ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות.

קרבת מועד פקיעת האופציה למועד רכישת האופציה
המסחר באופציות ניתן היום בכמה אפיקים: מסחר בבורסה, באמצעות הבנקים או בתי השקעות. במסחר מסוג זה באופציות בדרך כלל מועדי הפקיעה לאופציות מוגדרות הם קבועים. למשל: יום הפקיעה של אופציות על מדדים נקבע ליום חמישי האחרון בכל חודש בין השעות 9:45-9:50 . אופציות הנסחרות בבורסה ניתן לרכוש עד יום לפני מועד הפקיעה בשעה 17:30 .
אפשרות אחרת למסחר באופציות הוא מסחר באופציות בינאריות. מסחר זה אינו מתקיים בבורסה אלא באמצעות חברות פרטיות. כיום, רוב המסחר באופציות בינאריות מתבצע באמצעות אתרי אינטרנט המתמחים בסוג מסחר זה. מועדי פקיעת האופציות של אופציות בינאריות קצרים ומהירים הרבה יותר ממועדי פקיעת האופציות של אופציות בורסאיות. כל אופציה מופיעה עם מועד הפקיעה שלה, כאשר מועד פקיעת האופציה יכול להיות קרוב מאד (תוך שעה) או מקסימום תוך כמה ימים. בנוסף, "חלון ההשקעה", חלון הזמן בו מותר להשקיע הוא קצר, עד רבע שעה לפני מועד פקיעת האופציה.
ההבדל המשמעותי בין שני סוגי מועדי פקיעת אופציות אלה הוא, שבעוד שרכישת אופציות בבורסה דורשת עריכת חישובים מקצועית, שיקול דעת וחישוב מגמות לטווח ארוך, הרי שהמסחר באופציות בינאריות הוא הרבה יותר דינאמי, ודורש מהמשקיעים אומץ ותגובה מהירה. כמו כן דורש מסחר באופציות בינאריות מהמשקיעים להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק ולעקוב באופן שוטף אחר החדשות המדיניות והכלכליות. המשמעות של השקעה מהירה באופציות בינאריות היא שמשקיע נחוש וערני, יכול לגרוף רווחים גבוהים תוך פרק זמן קצר ביותר.

פקיעת האופציה "בתוך הכסף" ו "מחוץ לכסף"
מה שמעניין את המשקיעים במועד פקיעת האופציה הוא האם האופציה נסגרה "בתוך הכסף" או "מחוץ לכסף". המונח "בתוך הכסף" כוונתו כי האופציה נסגרה בשער שהולם את הערכתו הראשונית של המשקיע. למשל, אם המשקיע שיער שמחיר נכס הבסיס העומד בבסיס האופציה יעלה עד למועד פקיעת האופציה, ואכן כך קרה, האופציה נסגרה "בתוך הכסף". אבל אם מחיר נכס הבסיס ירד או שלא עלה כלל, האופציה נסגרה "מחוץ לכסף".
ניתן להרוויח מאופציות רק כאשר הן נסגרות "בתוך הכסף". אופציה שנסגרת "מחוץ לכסף" הופכת לחסרת ערך ואינה ממומשת. לכן סוחרי האופציות נושאים עיניהם למועד פקיעת האופציה שאז ייוודע להם האם האופציה נסגרה בתוך או מחוץ לכסף.

אופציה אירופאית לעומת אופציה אמריקאית
קיימים שני סוגי אופציה המתייחסים אחרת לזמני פקיעת האופציה.

אופציה אירופאית: מאפשרת לרוכש האופציה לממש את האופציה רק במועד פקיעת האופציה. במצב זה ברגע שנרכשה האופציה אין לרוכש כל השפעה על יכולתו להרוויח. הוא בחר את בחירתו וכעת עליו להמתין.

אופציה אמריקאית: מאפשרת לרוכש האופציה לממש את האופציה בכל רגע נתון עד למועד הפקיעה. במצב זה על רוכש האופציה להיות ערני כל הזמן, לחכות ולראות האם יהיה רגע במהלך חיי האופציה בו ערך נכס הבסיס יהיה בתוך הכסף ואז לממש את האופציה במהירות.
במידה והאופציה פוקעת "בתוך הכסף" רוכש האופציה מרוויח.

באופציות בינאריות: מוזרם לחשבון המשקיע סכום הפרמיה בתוספת אחוז קבוע מראש. באופציות בורסאיות נעשה חישוב בין מחיר הפרמיה למחיר המימוש, וההפרש הוא הרווח של רוכש האופציה