סוגי השקעות בבורסה

תחום ההשקעה בבורסה ידוע כתחום שיכול להניב רווחים גבוהים, אך במקביל הוא גם כרוך בסיכונים לא מבוטלים. סוחרים המעוניינים לסחור בבורסה, מומלץ שירכשו ידע וניסיון או לחלופין להיעזר במומחים ויועצים בתחום ההשקעות. רוב סוגי ההשקעות בבורסה הינם סוגי השקעות "כבדות" הדורשות השקעה של סכומי כסף לא מבוטלים, מחשבה ושיקול דעת לגבי ביצוע ההשקעות.
במאמר זה נסקור אילו סוגי השקעות קיימים, לאילו מהם נדרש ניסיון ולאילו לא.

סוגי השקעות בבורסה "מעל הדלפק"
סוגי ההשקעות של "מעל הדלפק" אלה ההשקעות המבוצעות באמצעות מוצרים פיננסיים הנסחרים בבורסה. ככאלה, הם דורשים ייעוץ וליווי מקצועי או ידע וניסיון מקצועיים של המשקיע עצמו. בין סוגי ההשקעות הללו נמצאים המוצרים הבאים:

מניות
מניות הן נייר ערך המקנה לבעליו בעלות יחסית בחברה שהנפיקה את המניה. המניה מקנה לבעליה את הזכות להשתתף בקבלת ההחלטות בחברה, כמו כן זכאים בעלי המניות לחלוק ברווחי החברה ולקבל זכויות במצב של פירוק החברה. ערכן של המניות עולה ויורד לפי שווי השוק של החברה.
תחום ההשקעה במניות הוא תחום הטומן בחובו סיכויים גדולים לרווחים, אך גם להפסדים גבוהים. לכן זהו תחום אשר יש בו הכרח בהבנה או בסיוע וייעוץ של מומחים ואנשי מקצוע.

אגרות חוב
אגרות חוב הן ניירות ערך המונפקים בדרך כלל על ידי תאגידים או גופים ציבוריים. מנפיקי אגרות החוב מתחייבים בפני רוכשי האגרות לשלם להם כספים במועד קבוע מראש או כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. על מנת ליהנות מן התנאים המתחייבים באגרות חוב, על המשקיעים להתמיד ולהחזיק באיגרת עד למועד הפדיון. אמנם המסחר באגרות חוב נחשב למסחר סולידי, כלומר, בעל סיכונים נמוכים, אך גם בו, כבכל נייר הנסחר בבורסה, יש סיכון להפסד. זו הסיבה שגם במסחר באגרות חוב מומלץ להתייעץ עם גורמים המומחים לנושא.

אופציות
אופציות הן למעשה חוזה בין 2 משקיעים, לפיו כותב האופציה מעניק לרוכש אותה - זכות לרכוש או למכור את האופציה במועד מסוים.  בבורסה ניתן לסחור באופציות על מגוון נכסי בסיס החל ממט"ח, מניות, מדדים ועוד.   ישנם 2 סוגי אופציות שניתן לסחור בהן: אופציות ונילה (האופציות הרגילות), בהן קיימת האופציה לקנות או למכור נכס בסיס כלשהו במחיר שאינו משתנה,  ואופציות אקזוטיות, בהן קיימים תנאים והתניות נוספים כמו האפשרות לרכוש אופציות נגיעה, אופציות דיגיטאליות וכדומה.     

השקעות "מתחת לדלפק"
אופציות בינאריות
אופציות בינאריות הינן אחד מסוגי ההשקעה היחידים שאינם דורשים ידע או ניסיון קודמים. המסחר באופציות בינאריות אינו מתקיים בבורסה אלא באמצעות מסחר באתרי אינטרנט המתמחים בכך. המסחר באופציות אלה דורש מהמשקיע להעריך האם עד למועד פקיעת האופציה (שהוא לרוב קרוב, אפילו תוך כמה שעות) ערכו של נכס הבסיס יעלה או ירד. אם המשקיע צודק, הוא מרוויח סכום ידוע מראש. אם הוא טועה, הוא מפסיד את סכום השקעתו שהוא לרוב נמוך בהרבה מן הסכומים הנדרשים במסחר בבורסה