סקירה מקיפה על עולם ההשקעות במט"ח

שוק ההשקעות במט"ח (מטבע חוץ) הינו שוק עצום, בין לאומי, המגלגל סכומי עתק מדי יום בעולם כולו. המסחר במכשירים פיננסיים שונים שנכס הבסיס שלהם הוא מט"ח, הוא מסחר שעשוי להניב רווחים גבוהים למי שצובר רמה מסוימת של ידע וניסיון. גם משקיעים מתחילים יכולים להשקיע במט"ח, אולם מומלץ כי יקראו על התחום וילמדו אותו מעט, על יתרונותיו וחסרונותיו, ועל אפשרויות ההשקעה בתחום זה, לפני שיתחילו להשקיע.  מאמר זה ינסה לענות על שאלות שונות ששואלים משקיעים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום זה.

על מה מתבסס עולם ההשקעות והמסחר במט"ח?
עולם ההשקעות והמסחר במט"ח מתבסס על השינויים בשערים של צמדי מטבעות אלה מול אלה. שערי מטבעות שונים מושפעים מאירועים בין-לאומיים או מאירועים הייחודיים למדינה בעלת אותו מטבע. בהתאם לאירועים אלה שער המטבע עולה או יורד, מתחזק או נחלש. את התנודות בערכו של מטבע אפשר למדוד אל מול ערכו במטבע אחר.
גורמים נוספים המשפיעים על שערו של מטבע אחד מול השני הם הביקוש וההיצע לאותו מטבע בשוק המקומי ובשוק הבין – לאומי. למשל, בתקופות של משבר בארה"ב ממהרים משקיעים למכור את הדולרים שברשותם. במצב כזה ערכו של הדולר אל מול מטבעות אחרים (למשל דולר מול שקל) עלול לרדת.

באילו דרכים ניתן לסחור במט"ח?
אגרות חוב (אג"ח) צמודות מט"ח: איגרת חוב היא נייר ערך שמנפיק תאגיד או גוף ציבורי. ישנן גם חברות ישראליות או זרות אשר מנפיקות אגרות חוב. רכישת איגרת חוב מקנה את הזכות לקבל מהחברה המנפיקה את סכום ההשקעה (הקרן) בתוספת רווח מסוים במועד הפדיון. באגרות חוב של מט"ח הרווח יהיה צמוד למט"ח ויכלול גם רבית.
תעודות סל של מט"ח:
תעודות סל הן נייר ערך העוקב אחר מדד כלשהו. במקרה של תעודות סל מתחום המט"ח, יעקבו תעודות סל אלה אחר מדד של ארצות אחרות. למשל: תעודת סל העוקבת אחר מדד הנאסד"ק האמריקאי.
אופציות בינאריות של מט"ח:
אפשרות נוספת של מסחר במט"ח היא באמצעות השקעה באופציות בינאריות. אופציות בינאריות אשר נכס הבסיס שלהן הוא מטבע כל שהוא, הנמדד מול מטבע אחר. צמדי המטבעות הפופולאריים בישראל הם: יורו / דולר, יורו / שקל, דולר / שקל. השקעה באופציות בינאריות מתחום המט"ח, היא הדרך הקלה ביותר עבור משקיעים מתחילים בתחום זה, משום שהיא אינה דורשת ידע מעמיק וניסיון רב. במסגרת ההשקעה באופציות בינאריות מתחום המט"ח, על המשקיע להעריך האם בפרק זמן מוקצב מראש ערכו של מטבע הבסיס יעלה או ירד אל מול המטבע בו הוא נמדד. למשל: האם עד סוף החודש ערכו של הדולר מול השקל יעלה או ירד. אם המשקיע צודק בהערכתו, הוא מרוויח סכום ידוע מראש (בסביבות ה 70% בנוסף לסכום השקעתו). אם הוא מפסיד, הוא מפסיד רק את סכום השקעתו.

מהם היתרונות והחסרונות של השקעה במט"ח?
יתרונות:
1 . מינוף: השקעות בתחום המט"ח הן השקעות ממונפות, כלומר כל שקל שמושקע יוכפל פי כמה וכמה במידה וההשקעה תגרוף רווחים. כך שניתן להרוויח סכומים גבוהים בפרק זמן קצר באמצעות השקעות אלה.
2 . מדובר במסחר המתרחש כל הזמן במשך 24 שעות ביממה. בכל רגע נתון ישנו שוק במקום כלשהו בעולם שהוא ערני ופועל.
חסרונות:
1 . המינוף הגבוה הוא יתרון וחיסרון. כמו שבמצב של רווח המינוף מסייע בהפקת רווחים גבוהים, כך במצב של הפסד, המינוף מגדיל את ההפסדים. (למעט השקעה באופציות בינאריות שם גובה ההפסד ידוע מראש).
2 . קשה לחזות את התנודות בשערי המטבעות.
מסחר במט"ח הוא תחום מרתק היכול להניב רווחים גבוהים.