כל מה שאתם צריכים לדעת על אופציות דיגיטליות

אופציות דיגיטליות הנקראות גם אופציות בינאריות הינן שיטת השקעה פופולארית התופסת את מקומן של השקעות אחרות ברמת השימוש בהן. במהלך חמשת השנים האחרונות, ניתן לצפות גידול של כמעט מאה אחוזים בשימוש באופציות דיגיטליות או אופציות בינאריות לעומת שיטות השקעה קונבנציונאליות, כאשר אופציות בינאריות מתאימות, למעשה, לערב רב של משקיעים, בין אם הם משקיעים העושים את צעדיהם הראשונים בשוק ההון, או משקיעים ותיקים המעוניינים לשלב מסחר באופציות דיגיטליות בתיקי ההשקעות שלהם.

אופציות דיגיטליות – תשואות מרשימות במיוחד בזמן קצר.
אופציות דיגיטליות – מאפשרות למשקיעים ליהנות מתשואות גבוהות במיוחד. למעשה, ניתן להגיע לרווחים של עד כתשעים אחוזים מגובה ההשקעה. אופציות בינאריות, דורשות מהמשקיע יכולת הערכה טובה והיכרות בסיסית של השוק ותנודותיו על מנת להגיע לרווחים. שיטת העבודה, מתבססת על הערכות שניתנות על נכסי הבסיס. לדוגמא, אם העריך המשקיע ששער מטבע מסוים יעלה לעומת שער מטבע אחר, וההערכה התגלתה כנכונה, המשקיע יקבל רווחים. עם זאת, במידה וההערכה תהיה שגויה, יפסיד המשקיע את סכום השקעתו.

לדעת מראש מה יהיה גודל ההפסדים או הרווחים.
היתרון המשמעותי בהשקעה באופציות בינאריות, הינו העבודה עם סכום קבוע מראש. כלומר, המשקיע יודע מראש מה יהיה סכום הרווח או סכום ההפסד בהתאמה, ויכול לתכנן פיננסית איזה סכום ברצונו לסכן, בהתאם ליכולתו הכלכלית. אופציות דיגיטליות נוספות, הינן אופציות המתייחסות למטבע חוץ, ונקראות אופציות נגיעה. במסחר באופציות נגיעה, נדרש המשקיע להעריך האם ערכו של מטבע חוץ אחד יעלה ביחס לערכו של מטבע חוץ אחר בצמד המטבעות שנבחר על ידי המשקיע, עד לרף של שער מטבע מסוים שנקבע בתנאי האופציה.

חשוב לזכור כי, שער המטבע שנקבע משמש רף עליון, וגם במידה ושער המטבע עלה לרגע קט במהלך הזמן הנותר עד לפקיעת מועד האופציה, שנקבע במועד רכישת האופציה, המשקיע עדיין מקבל את הרווחים. כלומר, שער המטבע שנקבע באופציה אינו סטטי, מכוח האינרציה, אלא דינאמי ובלבד שיעלה ויגע ברף העליון במהלך הזמן שבה האופציה רלוונטית וטרם פקיעתה.